08 خرداد 1399   | ENGLISH
 
 
خـط مشـي كيـفـيت

شركت تــوليدي و صنعتي رسول اصفهان ( قالي سليـمان ) بشماره ثبت 105930 در تاريخ : 21/04/1373 در زمينه توليد انواع فرش ماشيني احداث گرديد و مديريت ارشد سازمان متعهد گرديد توليدات خود را با توجه به نيازهاي مشتريان مطابق توافقهاي قراردادي حداقل در سطح استانداردهاي ملي انجام دهد . مديريت اين شركت جهت دستيابي به سياست ياد شده سيستم كيفيت را مطابق الگوهاي تضمين كيفيت بيان شده در ( استاندارد ايزو 9001 چاپ 1994 ) در سازمان خود مستقر نموده و بدينوسيله متعهد ميگردد كه از آموزشهاي مستمر جهت ارتقاء توانائيهاي كاركنان خود استفاده نمايد .

بهبود مستمر كيفيت و تأمين رضايت مشتري سرلوحه كار قرار گيرد .
نظرات و پيشنهادات كارا ، و م‍‍‍ؤثر مشتريان را در بهينه سازي سيستم كيفيت بكار گيرد . از راهكارهاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از عدم انطباقهاي محصول استفاده نمايد .

مديران و مسئولين شركت با اطمينان از درك خط مشي كيفيت توسط كاركنان تحت نظر آنان اهداف و برنامه هاي خود را بر اساس اين تدابير چنان تعيين مي نمايند كه همواره در راستاي حفظ و ارتقاء سيستم تضمين كيفيت و افزايش بهره وري سازمان گام بردارند .خـط مشـي زيست محيطي

شركت تــوليدي و صنعتي رسول اصفهان ( قالي سليـمان ) بشماره ثبت 105930 در تاريخ : 21/04/1373 با سابقه اي درخشان در زمينه توليد انواع فرش ماشيني فعاليت دارد . مديريت اين شركت معتقد است كه ضمن ارائه محصول با كيفيت بالا براي مشتريان خود دوستدار محيط زيست نيز باشد و از آلودگي آن جلوگيري نمايد . در اين راستا سيستم مديريت زيست محيطي را مطابق الزامات تعيين شده استاندارد ( ISO 14001 : 1996 ) در سازمان خود مستقر نموده و بدينوسيله متعهد ميگردد كه نكات زير را جامه تحقق بخشد .
• ارزيابي و پايش نسبت به پيامدهاي زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي رنگرزي و تكميل . • رعايت كامل قوانين و مقررات زيست محيطي جمهوري اسلامي ايران و ساير الزامات مرتبط .
• پيشگيري از آلودگي و بهبود مستمر عوامل و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي در بخشهاي رنگرزي ، ريسندگي بافندگي و تكميل فرش ماشيني .
• استفاده بهينه و كارا از منابع .
• توسعه فضاي سبز در داخل و پيرامون كارخانه . جهت دستيابي به اهداف فوق ، مديريت اهداف كلان و اهداف خُرد زيست محيطي را در هر مورد تعيين نموده در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي و بازنگري قرار ميدهد .

مديران و مسئولين شركت با اطمينان از درك و اجراي خط مشي زيست محيطي توسط كاركنان تحت نظر آنان ، اهداف و برنامه هاي خود را بر اساس اين تدابير چنان تعيين مي نمايند كه همواره در راستاي بهبود عملكرد زيست محيطي سازمان گام بردارند .


 
 
صفحــه اول | دربـاره شرکــت | استـراتــژی ها | رویــدادها | پــروژه ها | همکــاران | استخــدام | تمـاس با ما
© کلیـه حقـوق این وب سایـت محفـوظ و متعلـق به گـروه شرکتـهای دیاموند میبـاشد.